Dokumenty

 

Statut Publicznego Gimnazjum Nr 31 (plik pdf) 

 

Strategia działań wychowawczych Publicznego Gimnazjum Nr 31 (plik pdf)

 

Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum Nr 31 (plik pdf) 

 

Program Profilaktyki w Publicznym Gimnazjum Nr 31 (plik pdf) 

 

Program prozdrowotny Publicznego Gimnazjum Nr 31 (plik pdf) 

 

Koncepcja Pracy Szkoły  (plik pdf)