Kalendarium

 Informujemy, że na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 31 w Łodzi prowadzony jest przez szkołę monitoring, w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie szkoły oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje on ciągi korytarzy oraz wejście do szkoły i boisko szkolne.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 426435160, lub drogą elektroniczną gim31.lodz@gmail.com

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Data Dzień Godzina Wydarzenie
1 IX czw. 9.00-10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17
8 IX czw. 16.30 Spotkanie rodziców klas 1 z wychowawcami
17.45 Spotkanie rodziców klas 2-3 z wychowawcami
21 IX śr. 17.00 - 18.00 Zebranie Rady Rodziców
27 IX wt 17.00 Święto Szkoły - Ślubowanie klas pierwszych
13 X czw. 17.00-19.00 Konsultacje z rodzicami
14 X pt.   Święto Komisji Edukacji Narodowej
20 X czw. 14.00 - 15.30 Szkolenie: Alchipelag skarbów
31 IX pn. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 XI czw   Wszystkich Świętych
9 XI śr. 17.00 - 18.00 Zebranie Rady Rodziców
10 XI czw. 17.00-19.00 Zebranie z rodzicami
11 XI pt.   Narodowe Święto Niepodległości
8 XII czw 17.00-19.00 Konsultacje z rodzicami
22 XII czw. Wigilie klasowe
23 - 31 XII     Zimowa przerwa świąteczna
1 I ndz.   Nowy Rok
6 I pt.   Święto Trzech Króli
16 I - 27 I     Ferie zimowe
29 I     KONIEC I PÓŁROCZA
30 I pn   POCZĄTEK II PÓŁROCZA
1 II śr. 17.00 - 18.00 Spotkanie Rady Rodziców
2 II   17.00-19.00 Wywiadówki półroczne
2 III   17.00-19.00 Konsultacje z rodzicami
5 IV śr. 17.00-18.00 Spotkanie Rady Rodziców
6 IV czw 17.00-19.00 Konsultacje z rodzicami kl. 1-2
17.00-17.30 Zebranie z rodzicami kl. 3
13 - 18 IV     Wiosenna przerwa świąteczna
19 - 21 IV     Egzamin Gimnazjalny - dni wolne od zajęć dydaktycznych
1 V     Międzynarodowe Święto Pracy
2 V   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 V     Święto Konstytucji 3 Maja
11 V czw. 17.00 - 19.00 Konsultacje z Rodzicami
1 - 2, 5 VI czw - pt, pn.   Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
7 VI śr. 17.00 - 18.00 Spotkanie Rady Rodziców
8 VI czw. 17.00  Zebrania z rodzicami
15 VI czw.   Boże Ciało
16 VI pt. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22 VI czw Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 VI pt   Zakończenie roku szkolnego 2015/16