Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

Funkcja

Imię i nazwisko

 

Przewodniczący

Bożena Miłosz

 

Zastępca przewodniczącego

Anna Chlebowska

 

Sekretarz

Agnieszka Święcicka

 

Członek

Wioletta Sobierajska

 

Członek

Sylwia Kuzik

 

Członek

Agnieszka Prusik

 

Członek

Ewelina Renik

 

Członek

Marzena Bednarek

 

Członek

Patrycja Melaniuk