Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2015/2016

 

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 

 

Funkcja

Imię i nazwisko

 

Przewodniczący

Marzena Słodowicz

 

Zastępca przewodniczącego

Bożena Miłosz

 

Skarbnik

Marzena Bednarek

 

Sekretarz

Anna Wlaźlik

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

 

 

Funkcja

Imię i nazwisko

 

Przewodniczący

Mariola Hundziak

 

Zastępca przewodniczącego

Anna Chlebowska

 

Skarbnik

Renata Majdzińska