Historia

 Gimnazjum 31 powstało w 1999 r. w związku z wprowadzoną reformą oświaty. Siedziba szkoły znalazła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 99, przy ul. Gen. S. Grota - Roweckiego 1 w Łodzi. Pierwsza uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się 1 września 1999r.
W pierwszych dwóch latach istnienia gimnazjum szkołę podstawową kończyły jeszcze klasy ósme, a potem 2 klasy szóste. W czerwcu 2001 r. Szkoła Podstawowa nr 99 zakończyła swoją działalność.
Pierwszym dyrektorem Gimnazjum 31 został Pan Andrzej Wiśniewski (wcześniej dyrektor Szk. Podstawowej nr 99), a jego zastępcą Pani Bogumiła Maraszek.
Pierwszy rocznik gimnazjalistów tworzył 9 klas z następującymi wychowawcami:

  • 1 a - p. Wanda Pająk
  • 1 b - p. Stanisław Tokarczyk
  • 1 c - p. Barbara Muras
  • 1 d - p. Krystyna Janowska
  • 1 e - p. Elżbieta Roczek
  • 1 f - p. Małgorzata Pelisiak
  • 1 g - p. Jolanta Rudnicka
  • 1 h - p. Ewa Czechowicz
  • 1 i - p. Małgorzata Brongoszewska

W latach 2001 - 2005 zastępcą dyrektora był Pan Stanisław Tokarczyk.
W maju 2004r. odbyło się uroczyste nadanie imienia naszej szkole. Od tej chwili obowiązywała pełna nazwa: Publiczne Gimnazjum Nr 31 im. Szarych Szeregów.
Od roku szkolnego 2005/2006 dyrektorem gimnazjum został Pan Stanisław Tokarczyk. Jego zastępcą w latach 2005 - 2009 i 2010 - 2012 była Pani Jolanta Kołota, w r. szk. 2009/2010 - Pan Tomasz Krzeszewski. W roku szkolnym 2012/2013 obowiązki dyrektora gimnazjum pełniła Pani Elżbieta Miniszewska.
Od roku szkolnego 2013/2014 dyrektorem gimnazjum jest Pani Iwona Kramarz.

Dyrektorzy gimnazjum:

1999r. - 2005r.  p. Andrzej Wiśniewski

2005r. - 2012r.  p. Stanisław Tokarczyk

2012r. - 2013r.  p. Elżbieta Miniszewska

2013r. - p. Iwona Kramarz

P. Andrzej Wiśniewski P. Stanisław Tokarczyk

P. Elżbieta Miniszewska


POŚWIĘCENIE SZTANDARU

27 maja 2004 r. w przeddzień uroczystości nadania szkole imienia Szarych Szeregów, nastąpiło poświęcenie sztandaru. 

 


POCZET SZTANDAROWY

Poczet sztandarowy towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym:

- rozpoczęcie roku szkolnego
- zakończenie roku szkolnego
- ślubowanie klas I
- ślubowanie klas III i przekazanie sztandaru klasom II
- uroczyste apele okolicznościowe
oraz
- rocznice ważnych wydarzeń historycznych w Łodzi, organizowane przez władze miasta, np. Święto Niepodległości
- uroczystości kościelne
- pogrzeby


Przekazanie pocztu następuje podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas trzecich. Chwila przekazania sztandaru jest bardzo uroczysta. Chorąży sztandaru z klas trzecich wręczając sztandar przyjmuje od swego następcy przyrzeczenie:
„Przyjmujemy ten sztandar jako symbol naszej szkoły. Przyrzekamy czcić go i szanować. Obiecujemy, że pokładanych w nas nadziei nie zawiedziemy.”

Uczniowie klas trzecich składają uroczyste ślubowanie na sztandar:

                        My, uczniowie Gimnazjum nr 31 imienia Szarych Szeregów, ślubujemy:
- Dbać o dobre imię i honor naszej szkoły,
- Godnie ją reprezentować wzorową postawą,
- W przyszłości ofiarnie pracować dla dobra kraju,
- Uczciwie i odpowiedzialnie wypełniać obowiązki, jakie nakłada na nas obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej.