Patron

50 - lecie Stowarzyszenia Szarych Szeregów

20 listopada 2015 r. Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział Łódzki obchodziło rocznicę 50 lat nieprzerwanej działalności środowiska w Łodzi. Nasze gimnazjum otrzymało zaproszenie do udziału
w tej ważnej uroczystości. Pani Dyrektor Iwona Kramarz oraz poczet sztandarowy szkoły pod opieką Pana Zygmunta Felczaka mieli zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. Uroczystość rozpoczęła się nagrodzeniem zasłużonych dla harcerstwa członków Szarych Szeregów przez Komendanta Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego. Goście uczestniczyli w mszy polowej a następnie wysłuchali gawędy o Szarych Szeregach. Zaproszenie do udziału w tym podniosłym wydarzeniu dla naszej szkoły jest potwierdzeniem bliskiej, trwającej od lat współpracy ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów.
red. p. G. Tomczyk

 

Łódzki Październik Legionowy

Październik to szczególny miesiąc w historii Legionów i Łodzi. W tym miesiącu 101 lat temu rozpoczęło się formowanie w naszym mieście ochotniczych oddziałów legionowych oraz wstąpienie harcerzy łódzkich – członków Związku Strzeleckiego do Legionów (12 październik). Do Łodzi przybyły również pierwsze oddziały Legionów Polskich oraz rozpoczęto formowanie władz administracyjnych okręgu łódzkiego (18 październik)
i wreszcie  w dniach 27 -28 październik nastąpił wymarsz łódzkich ochotników na wojenny szlak żołnierski Legionów. Na pamiątkę tych wydarzeń  Związek Legionistów  Polskich i Ich Rodzin, Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego i Związek Strzelecki Oddziału Łódzkiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej zorganizowały uroczystości pt. Łódzki Październik Legionowy.

 
alt alt

Nasza szkoła, która współpracuje z organizacjami legionowymi wzięła udział w tych uroczystościach. Uczniowie
i poczet sztandarowy szkoły  uczestniczyli w apelu pod koszarami Legionów a następnie wzięli udział w marszu ulicami Łodzi śladami Legionów.

Od ulicy 6 sierpnia, gdzie w gmachu Oddziału Okręgowego NBP mieściła się siedziba pierwszej w Łodzi polskiej władzy administracyjnej, pod budynek III LO, który był siedzibą legionowej Komendy Wojsk Polskich. Marsz zakończył się na Skwerze  Związku Strzeleckiego apelem pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Była to prawdziwa lekcja historii, gdyż marsz połączony był z gawędami poświęconymi wydarzeniom 1914 roku
w Łodzi, działalności Józefa Piłsudskiego i Legionów.

 
alt alt

Zaproszenie dla szkoły i udział w uroczystościach jest kolejnym przykładem podejmowanych przez gimnazjum działań mających promować postawy patriotyczne, poszerzać wiedzę o historii Polski i naszego miasta oraz kształtować postawy obywatelskiego zaangażowania.

 
red. p. G. Tomczyk

 

Żegnamy płk Zbigniewa Jaśniewicza

Uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w smutnej uroczystości pożegnania jednego z twórców Stowarzyszenia Szarych Szeregów, z którym współpracujemy od lat,
płk dr.n.med. Zbigniewa Jaśniewicza. Płk Jaśniewicz był ochotnikiem w kampanii wrześniowej 1939 r. , członkiem Szarych Szeregów, partyzantem Armii Krajowej. Odznaczony  orderem Virtuti Militari. Po wojnie pracował jako chirurg dziecięcy i aktywnie angażował się w działalność na rzecz  środowiska kombatantów. Od zawsze harcerz, był strażnikiem pamięci chwały harcerstwa, Szarych Szeregów i Wojska Polskiego. W imieniu Stowarzyszenia Szarych Szeregów  płk Jaśniewicza pożegnał druh hm Krzysztof Jakubiec: „Jak żegnać Człowieka, który był na każde wezwanie: Ojczyzny – której jako żołnierz Szarych Szeregów przysięgał nie cofnąć się przed ofiarą życia; pacjentów – jako znakomity, ofiarny lekarz i harcerz – który nie opuścił nikogo w potrzebie; młodzieży – jako wspaniały instruktor harcerski; przyjaciół – widzący w każdym siostrę lub brata...” 
 
red. p. G. Tomczyk
 
alt alt
alt alt

 

ŚWIĘTO SZKOŁY 2015/2016

Święto szkoły to już tradycja naszego gimnazjum. To uroczystość poświęcona patronowi - Szarym Szeregom. Uczniowie klas pierwszych mają tego dnia uroczyste ślubowanie, na które zaproszeni są rodzice oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

 Ślubowanie ma bardzo uroczystą oprawę, tak by pierwszoklasiści i ich rodzice poczuli związek z nową szkołą oraz poznali patrona gimnazjum i wartości, którymi kierowali się harcerze z Szarych Szeregów, a które szkoła chciałaby przekazać im w ciągu kolejnych lat nauki.
  Szczególnie ważna jest, na uroczystości, obecność przedstawicieli Stowarzyszenia Szarych Szeregów, stwarza ona niepowtarzalny nastrój oraz pozwala na bezpośredni kontakt z uczestnikami historycznych wydarzeń. W tym roku święto odbyło się 29 września. Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli członkowie Szarych Szeregów, ich przedstawiciel Harcmistrz Krzysztof Jakubiec skierował kilka słów do uczniów przybliżając im wartości Szarych Szeregów. Obecny był również proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej Ks.Ryszard Olejnik oraz radny Rady Miasta Łódź i członek Rady Osiedla Zarzew Pan Bogusław Hubert. Gości, rodziców i uczniów powitała Pani dyrektor Iwona Kramarz.

Po złożeniu przysięgi Ślubowania na sztandar szkoły, obecni mogli obejrzeć inscenizację artystyczną
o harcerzach Szarych Szeregów przygotowaną przez uczniów klasy IIIa i IIa z udziałem szkolnego chóru pod kierunkiem Pani Doroty Antos. Bardzo wzruszającym zakończeniem uroczystości było odśpiewanie pieśni
z czasów okupacji przez jednego z przedstawicieli Szarych Szeregów. Pierwszoklasiści otrzymali dyplomy pasowania na ucznia i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności naszego gimnazjum.
Uroczystość poprzedzają zajęcia, podczas których uczniowie klas pierwszych przygotowują prace poświęcone Szarym Szeregom, co pozwala im na dokładniejsze zapoznanie się z patronem szkoły. Prace uczniów są wyeksponowane podczas uroczystosci, tak, aby licznie przybyli rodzice mogli obejrzeć pracę swoich dzieci.
Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych
i poprowadzonych przez Pana Grzegorza Nawrota z Instytutu Pamięci Narodowej, podczas których zapoznali się z wydarzeniami II wojny światowej, codziennością okupacji niemieckiej, a przede wszystkim zdobyli wiedzę o walce z okupantem młodych ludzi - harcerzy z Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

 
red.p. G. Tomczyk
 

Jak to się zaczęło?


Nadanie imieniaW maju 2003 r. odbyło się w naszej szkole referendum wśród uczniów, dotyczące wyboru patrona. Najpierw uczniowie zgłaszali swoich kandydatów, m. in. Grot-Rowecki, W. Reymont, Szare Szeregi, Sienkiewicz. Potem odbyło się głosowanie, w którym najwięcej głosów zdobyły Szare Szeregi. Pewien wpływ na tę decyzję mogły mieć spotkania z żołnierzem AK i członkiem Szarych Szeregów oddziału "Zośka" p. W. Matulewiczem. We wrześniu Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców podjęła uchwałę i wniosek o przyznanie imienia skierowany został do Rady Miasta. Uchwała o nadaniu gimnazjum imienia Szarych Szeregów została przyjęta w dniu 19.11.2003 r. na sesji Rady Miasta. W przeddzień uroczystości odbyło się w kościele parafialnym poświęcenie sztandaru, w której wzięli udział uczniowie, dyrektor szkoły i nauczyciele.

W dniu 28.05.2004 r. odbyła się uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru naszej placówce. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta: p. Sylwester Pawłowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, p. Mirosław Orzechowski – zastępca Prezydenta Miasta Łodzi, p. A. Ostoja – Owsiany – senator RP, radny, przedstawiciele władz edukacyjnych: p. Maria Piotrowicz, p. B. Kunikowska, p. E. Kukuła oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – prezes Zarządu – Tadeusz Michalski, Stowarzyszenia Szarych Szeregów – prezes Jerzy Miecznikowski, Związku Powstańców Warszawskich - przewodniczący Wiktor Matulewicz, a także osoby zaprzyjaźnione ze szkołą: przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej- dyrektor Oddziału w Łodzi – Marek Dróżka, Związku Harcerstwa Polskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” - prezes Zarządu – Eugeniusz Sętkowski, Komisariatu Osiedlowego i parafii – proboszcz ks. kan. Ryszard Olejnik.  W uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz szkół noszących imię Szarych Szeregów z regionu łódzkiego.

Podczas uroczystości uczniowie klas trzecich - w imieniu młodzieży, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Na zakończenie społeczność szkolna oraz goście obejrzeli montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży gimnazjum. Uroczystość spotkała się ze słowami uznania zaproszonych gości. Widoczne było zaangażowanie uczniów oraz emocje, jakie towarzyszyły im przy tak ważnym wydarzeniu. Widać było także, że mają poczucie, iż stają się współtwórcami historii i tradycji szkoły.

Dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej szkoła uzyskała możliwość wypożyczenia wystawy poświęconej czasom okupacji w regionie łódzkim oraz walce polskich organizacji podziemnych z okupantem. Dzięki wystawie, uczniowie mogli zapoznać się z mniej im znanymi wydarzeniami z okresu okupacji i walki Polaków w regionie łódzkim, co poszerzyło wiedzę młodzieży o ich „małej ojczyźnie” i ludziach związanych z regionem. Wystawa uatrakcyjniła uroczystość nadania szkole imienia. Z podobnie dużym zainteresowanie spotkała się druga wystawa zorganizowana dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów, którego członkowie udostępnili swoje pamiątki z okresu działań w podziemnym harcerstwie. Wystawa ukazywała działalność różnych organizacji zbrojnych podczas okupacji niemieckiej i ich wysiłki w odzyskaniu niepodległości.
Zaproszeni goście mieli także możliwość obejrzenia wystawy prac uczniów poświęconej Szarym Szeregom, wykonanych na zajęciach koła historycznego. Szczególne zainteresowanie wzbudziły prace młodzieży wśród przedstawicieli organizacji Armii Krajowej i Szarych Szeregów.


red. G. Tomczyk i E. Roczek

 Szare Szeregi

Szare Szeregi to kryptonim działającego w konspiracji od 27 IX 1939 do 18 I 1945 Związku Harcerstwa Polskiego. W skład Naczelnictwa Szarych Szeregów wchodzili: ksiądz J. Mauersberger - przewodniczący, W. Opęchowska - wiceprzewodnicząca, A. Olbramski - sekretarz generalny, M Wocalewska - delegatka , F. Marciniak - naczelnik harcerzy. Na czele konspiracyjnej Organizacji Harcerzy stała Kwatera Główna (Pasieka), jej ogniwami były: chorągwie ("ule"), hufce ("roje"), drużyny ("rodziny") i zastępy ("pszczoły").

Oddzielnie działała Organizacja Harcerek kierowana przez J. Łapińską przyjęła kryptonim Zwiazek Koniczyn (od 1943 Bądź Gotów). Zrzeszała harcerki powyżej 16 roku życia, prowadziła działalność wychowawcą i opiekuńczą, współdziałała z Radą Główna Opiekuńcza i Polskim Czerwonym Krzyżem. Przygotowywała młodzież żeńską do pracy w służbie sanitarnej i łaczności. Harcerki powyżej 18 lat kierowane były do Wojskowej Służby Kobiet i oddziałów Kedywu AK. Pod koniec wojny Organizacja Harcerek liczyła ok. 5 tys. dziewcząt.

Odbudowujac Szare Szeregi w terenie, Kwatera Główna przyjęła podział na Polskę centralną (Generalna Gubernia), Polskę zachodnia (ziemie wcielone do Rzeszy), Polskę wschodnią (ziemie wcielone do ZSRR). W Szarych Szeregach obowiazywała ścisła konspiracja. Pomiędzy Organizacją Harcerek i Organizacją Harcerzy istniał kontakt tylko na szczeblu Naczelnictwa. Dla utrzymania tajemnicy początkowo przyjmowano do organizacji wyłacznie młodzież powyżej 17 lat, później także młodszą. Poza Szarymi Szeregami znalazły się oddziały harcerstwa pozostające od czasów przedwojennych pod wpływami Stronnictwa Narodowego.

Młodzież Szarych Szeregów podzielono na trzy grupy wiekowe: najmłodsi, tzw. Zawiszacy, w wieku 12-15 lat, nie brali udziału w bezpośrednich działaniach przeciw okupantowi, byli natomiast szkoleni w ratownictwie i łączności. W czasie Powstania Warszawskiego drużyny "Zawiszy" zorganizowały Harcerską Pocztę Polową. Zespoły starszych chłopców (skautów), w wieku 16-18 lat, tworzyły Bojowe Szkoły (BS), w których prowadzono szkolenie wojskowe i przygotowywano do służby w oddziałach rozpoznawczych, zwiadowczych, łączności oraz pocztach dowódców różnych szczebli. Harcerze BS brali udział w walce konspiracyjnej w Organizacji Małego Sabotażu Wawer (od 1941 Wawer-Palmiry) prowadząc propagandę wśród ludności polskiej. Uczestniczyli w akcjach "N" i Gdańsk, zajmowali się wywiadem i zbieraniem informacji, przekazywanych ZWZ-AK i innym organizacjom podziemnym. Zespoły skupiające młodzież powyżej 18 lat tworzyły Grupy Szturmowe (GS) pełniące służbę dywersyjną.

W wyniku porozumienia Naczelnika Szarych Szeregów F. Marciniaka z komendantem Kierownictwa Dywersji AK E. Fieldorfem, GS stały się oddziałami Kedywu. Pierwszą akcją bojową GS było wysadzenie torów kolejowych pod Kraśnikiem, w ramach akcji Wieniec II, w noc sylwestrową 1942-1943. Na przełomie sierpnia i września 1943r. z warszawskich GS utworzono podległy Kedywowi batalion "Zośka".

Hymn Szarych Szeregów

Będziemy szli przez Polskę Szarymi Szeregami
I będzie prawo z nami i będzie Bóg nad nami
I będziem szli jak hymny wskroś miast, wskroś wsi, polami
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.

Gdy rzucą nam wyzwanie ze wschodu czy z zachodu
Zawisza miecz nam poda i ruszym do pochodu
Zadudni ziemia czarna gąsienic tysiącami
I będziem szli do boju Szarymi Szeregami.


Rozniosą się fanfary echami rozgłośnymi
Hen, po piastowskiej ziemi szarżami husarskimi
Za nami pójdzie naród z orłami, sztandarami
Powiedziem go szpalerem Szarymi Szeregami.

I będziem gmach budować w harcerskim twardym znoju
Otworzym w nim podwoje dla prawdy i pokoju
I będzie Polska mowa, my będziem Polakami
I stanie straż przed gmachem Szarymi Szeregami.

Na straży polskich granic będziemy wiecznie stać
Szarymi Szeregami, szara harcerska brać
I będziem trwać kamieniem wzdłuż dróg drogowskazami
I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami.