Pedagog

 

 Renata Galas - jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach kierunek pedagogika z tytułem magistra w specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień z przygotowaniem pedagogicznym, Uniwersytetu Łódzkiego kierunek pedagogika z tytułem licencjata w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu specjalność pedagogika specjalna resocjalizacja. W swojej pracy dokładam starań, aby młodzież gimnazjum potrafiła rozwiązywać swoje problemy, zarówno te związane z nauką, jak i pojawiające się w życiu prywatnym. Dlatego na pierwszym miejscu stawiam rozmowę z uczniem i współpracę z rodzicami. Dobra atmosfera i zaangażowanie wszystkich stron w procesie wychowawczym młodego człowieka to podstawa sukcesu. Moja praca, która jednocześnie jest moją pasją, to nie tylko godziny spędzone w gabinecie pedagoga, ale również różnorodne warsztaty na terenie szkoły i poza nią, spotkania młodzieży z przedstawicielami różnych instytucji, a także wyjścia i wycieczki poza szkolne.

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek: 9.00 – 13.00

Wtorek: 9.00 – 13.00

Środa: 9.00 – 13.00

Czwartek: 12.00 – 16.00

Piątek: 9.00 – 13.00

 tel. 42 643 51 60  wewnętrzny  25

W dniu, w którym są konsultacje i zabrania z rodzicami dyżur pełnię do godziny 19.00.