Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru do klas pierwszych w roku 2016/17

Uchwała Nr Xxiii/569/16 Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego gimnazjum oraz przyznania im określonej liczby punktów

 
Szanowni Rodzice i Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych

W dniu 1 czerwca 2016 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, która będzie trwała do 22 czerwca 2016 r. Niezbędne informacje znajdziecie Państwo wybierając linki:

Rekrutacja dla uczniów z rejonu Gimnazjum nr 31 w Łodzi
Rekrutacja dla uczniów spoza rejonu Gimnazjum nr 31 w Łodzi

Zasady naboru uczniów do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Łódź