Kadra

Dyrektor - Iwona Kramarz

RADA PEDAGOGICZNA

 
 
JĘZYK POLSKI Ewa Czechowicz
  Agnieszka Zapart
   
JĘZYK ANGIELSKI Magdalena Susik
  Tomasz Krzeszewski
   
JĘZYK NIEMIECKI Beata Bergmann-Pogroszewska
JĘZYK HISZPAŃSKI Katarzyna Tazbir
   
HISTORIA/WOS Gabriela Tomczyk
WDŻWR Agnieszka Zapart
  Jolanta Kołodziejczyk
BIOLOGIA Jolanta Kołodziejczyk
GEOGRAFIA Joanna Kruszewska-Wyderka
MATEMATYKA Elżbieta Tomczak
  Justyna Stasiak 
  Piotr Kownacki
FIZYKA Piotr Kownacki
CHEMIA Beata Sygnet 
INFORMATYKA Iwona Kramarz
  Elżbieta Tomczak
   
PLASTYKA/MUZYKA/ARTYSTYCZNE Dorota Antos
EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA Iwona Kramarz
  Zygmunt Felczak
WYCHOWANIE FIZYCZNE Wojciech Faryński
  Zygmunt Felczak
WF/ZAJ. TECHNICZNE Marzena Karolak
WF/ETYKA Ewa Kujawa
RELIGIA Witold Zabost
PEDAGOG SZKOLNY Renata Galas
BIBLIOTEKA SZKOLNA Alicja Sukiennik
PSYCHOLOG Agata Wojtas