"To jest ważne"

W dniu 6 czerwca na terenie Politechniki Łódzkiej odbył się drugi etap konkursu "To jest ważne" skierowanego do młodzieży łódzkich gimnazjów.
Konkurs został zorganizowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi oraz Politechnikę Łódzką, przy współudziale Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w ramach popularyzacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem i profilaktyką pożarową.
Wielu uczniów z naszej szkoły wzięło w nim udział grając w grę, której treści związane były z tematem konkursu. Sześciu uczniów z najlepszymi wynikami przeszło do drugiego etapu: Małgorzata Wojciechowska i Michał Lisiecki z klasy 1a, Wiktoria Michalska i Kacper Przybylski z klasy 2a, Emil Eliasz z klasy 1c oraz Mikołaj Werfel z klasy 3d.
Po konkursie młodzież miała okazję oglądać pokazy specjalistycznego sprzętu służb ratowniczych i strażackich.
Ceremonia rozdania nagród odbyła się z udziałem przedstawiciela Pani Prezydent oraz Rektora Politechniki Łódzkiej.
Młodzież z naszej szkoły otrzymała w nagrodę zegarki typu ACTIVE WATCH.

Gratulujemy:)